EU PROJEKT
Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju


OPIS PROJEKTA

Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula u okviru operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”

Projekt pod nazivom „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula“ (broj: KK.08.1.2.03.0013), u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj zahvaljujući uspješnoj prijavi na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 85.490.022,68 kuna dok je iz Europskog fonda za regionalni razvoj projektu dodijeljeno 38.461.617,10 kuna bespovratnih sredstva u 100%-tnom iznosu.
Razdoblje provedbe projekta je 27 mjeseci, odnosno od 2. ožujka 2016. godine do 2.lipnja 2018. godine.

Opći ciljevi projekta „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula“ su:

 • pridonijeti povećanju učinkovitosti, isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u RH kroz povećanje dostupnosti i učinkovitosti Dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije (DB/JDK) u Općoj bolnici Pula (OB Pula),
 • smanjenje lista čekanja, broja dana bolovanja, a indirektno povećanje ekonomske koristi,
 • smanjenje akutne bolničke skrbi što je ujedno i jedna od ključnih mjera definiranih u Nacionalnom planu razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj kroz smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele za 10%
 • povećanje produktivnosti bolnice, efikasnija obrada objedinjavanjem više dijagnostičkih postupaka u jednom danu i povećanje protočnosti pacijenata unapređenjem i optimizacijom rada,

Autorska prava © TV Nova

Specifični ciljevi projekta

 • Uspostava i opremanje učinkovite, suvremene i održive dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Pula na jedinstvenoj lokaciji
 • Jačanje osviještenosti građana o pojmu, konceptu i sadržaju dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije i uslugama koje ona pruža s ciljem smanjenja hospitalizacija na akutne bolničke odjele

Elementi/aktivnosti projekta

 1. Priprema dokumentacije za prijavu projekta na natječaj MRRRFEU
 2. Nabava opreme za dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju
 3. Provedba horizontalnih mjera
 4. Revizija projekta
 5. Promidžba i vidljivost
 6. Upravljanje projektom i administracija

 Novosti

 Kontakt


Voditelj projekta: doc. dr. sc. Irena Hrstić, dr. med.
Kontakt osoba: David Demanuele, univ.spec.oec.
Email: euprojekt@obpula.hr
Tel. 052/ 376-438
Adresa: Negrijeva 6, 52100 Pula