Održana je konferencija za medije na kojoj je najavljen početak provedbe aktivnosti u sklopu europskog projekta „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula“

Dana 16. ožujka 2017. godine u Ravnateljstvu Opće bolnice Pula održana je konferencija za medije na kojoj je najavljen početak provedbe aktivnosti u sklopu europskog projekta „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula KK.08.1.2.03.0013“.

Projekt, koji se provodi u okviru programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., na konferenciji za medije predstavili su ravnateljica Opće bolnice Pula doc. dr. sc. Irena Hrstić i zamjenik dr. Ivica Fedel. O značaju projekta govorili su pomoćnica ministra zdravstva dr. sc. Ružica Palić Kramarić, istarski župan mr. sc. Valter Flego, pulski gradonačelnik Boris Miletić i predsjednik Upravnog vijeća OB Pula Valerio Drandić.

Opća bolnica Pula prijavila je projekt 2016. godine na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a “Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama” koji je i odobren a ugovor je potpisan u veljači 2017. godine. Riječ je o projektu izgradnje i opremanja dnevne bolnice i kirurgije vrijednom 85.490.022,68 kuna, od čega je za nabavu medicinske opreme odobreno 38.461.617,10 kuna bespovratnih sredstava iz europskih fondova, dok je preostali dio, 47.028.405,58 kuna, osiguran namjenskim kreditom za gradnju nove bolnice.

Od ukupnog iznosa odobrenih bespovratnih sredstava, dnevnoj bolnici namijenjeno je 29.553.522,50 kuna za nabavu medicinskih i nemedicinskih aparata i uređaja, dok je jednodnevnoj kirurgiji usmjereno 8.172.512,50 kuna. U planu je nabava operacijskih stolova, anestezioloških i ultrazvučnih aparati, endoskopa, neurološke dijagnostičke opreme, uređaja za centralno praćenje bolesnika, monitora za vitalne funkcije, elektrokardiograma, infuzijskih i perfuzijskih pumpi te angiografskog uređaja za intervencijsku kardiologiju.

Opširnije u članku Glasa Istre