Općoj bolnici Pula novi digitalni uređaj – EMG i EP – za potrebe dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije

Opća bolnica Pula od jučer je bogatija za još jedan vrijedan uređaj koji omogućava neurofiziološko mjerenje električne aktivnosti mozga i snimanje gotovo svih evociranih potencijala. Isporučeni uređaj za evociranje potencijale i elektromineurografiju (EP/EMG) opremljen je najsofisticiranijom tehničkom opremom i u potpunosti je kompjuteriziran, a omogućava snimanje vidnih evociranih potencijala, slušnih evociranih potencijala moždanog debla, somatosenzornih i kognitivnih evociranih potencijala te registraciju elektromiografija, motorne i senzorne brzine provodljivosti živaca i refleksološke analize. Različita svojstva jednog takvog uređaja, u velikoj će mjeri pružati mogućnost dijagnosticiranja sitna oštećenja živčanog sustava i prevenirati buduće smetnje i poremećaje.

 

Digitalni uređaj za EMG i EP modela Ultra Pro S100, američkog proizvođača „Natus Neurology Incorporated“ ukupne vrijednosti 249.875,00 kn s PDV-om, u potpunosti je financiran bespovratnim sredstvima putem Europskog projekta „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula KK.08.1.2.03.0013“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” iz Europskog fonda za regionalni razvoj.