Općoj bolnici Pula isporučena endoskopska oprema u vrijednosti 1.5 mil. kuna

Još jedan dio izuzetno vrijedne endoskopske opreme  isporučen je odjelu dnevne bolnice Opće bolnice Pula. Nakon uspješne isporuke prvog dijela endoskopske opreme potkraj mjeseca lipnja, upravo isporučeni aparat za pranje i dezinfekciju te 4 ormara za sušenje i pohranu endoskopa,  doprinijet će modernizaciji procesa sterilizacije same opreme.

Aparat za pranje (model Advantage Plus) predstavlja potpuno automatizirani računalni asinkroni endoskopski reprocesor, koji između ostalog prati te osigurava potpunu dezinfekciju različitih endoskopskih priključaka  uporabom jednokratnih ekološko prihvatljivih dezinficijensima pri niskoj temperaturi od čak 30 ° C. Nakon potpune sterilizacije različitih endoskopskih nastavaka, isporučeni ormari za sušenje i pohranu endoskopa (model Endodry) omogućiti će sigurnosno praćenje sušenja i skladištenja endoskopa što će u konačnici omogućiti  i učinkovitiji protok samih nastavaka.

Vrijednost isporučene opreme financirana je bespovratnim sredstvima putem Europskog projekta „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula KK.08.1.2.03.0013“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” iz Europskog fonda za regionalni razvoj.