Isporučeni LCD projektori Općoj bolnici Pula

Opća bolnica Pula bogatija je za dva nova visokokvalitetna LCD projektora. Novi projektori biti će korišteni u za to predviđenim prostorijama dnevne bolnice/ jednodnevne kirurgije i u velikoj će mjeri poboljšati razinu prezentacijskih i edukacijskih aktivnosti liječničkog osoblja.

Isporučena oprema u vrijednosti od 10.602,38 kuna s PDV-om, u potpunosti je financirana bespovratnim sredstvima putem Europskog projekta „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula KK.08.1.2.03.0013“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” iz Europskog fonda za regionalni razvoj.