Isporučeni vrijedni stropni stativi odjelima dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije

U novim prostorima dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Opće bolnice Pula, isporučene su različite vrste stropnih stativa uz pripadajuće nosače. Moderna oprema koja zadovoljava najstrože medicinske standarde, predstavlja osnovu na koju će biti priključena različita kirurška, anesteziološka te endoskopska oprema.

Isporučena oprema u vrijednosti od 1.156.250,00 kuna s PDV-om, u potpunosti je financirana bespovratnim sredstvima putem Europskog projekta „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula KK.08.1.2.03.0013“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” iz Europskog fonda za regionalni razvoj.