Isporučen vrijedan radiološki pokretan C-luk za ERCP

Nastavlja se isporuka visokokvalitetne medicinske opreme Općoj bolnici Pula. Danas isporučeni radiološki pokretan C-luk za ERCP, upotpunio je prošlomjesečnu isporuku rendgenske opreme koja je obuhvaćala „C-luk“ namijenjen odjelu jednodnevne kirurgije.

O vrijednosti isporučene opreme i njezinih  benefita, predstavlja činjenica da pretrage, odnosno dijagnostika putem ERCP-a, obuhvaća relativno kompleksnu endoskopsku proceduru, koja zahtjeva uvježban tim liječnika (gastroenterolog, radiolog, anesteziolog) i medicinskih tehničara. Indikacija za ERCP je terapijska procedura u bolestima pankreasa i žučnih vodova, bilijarne litijaze, razrješavanja etiologije rekurentnih akutnih pankreatitisa, palijativni tretman malignih bilijarnih opstrukcija i drugog.

Novi C-luk za ERPC s obzirom na reproduciranu kvalitetu slike, te uz manju doza zračenja predstavlja bitan napredak u kvaliteti i sigurnosti pacijenta te medicinskog osoblja.

Radiološki pokretan C-luk za ERCP vrijedan 956.000,00 kn s PDV-om, isporučila je renomirana tvrtka Iceberg International Trading d.o.o. iz Zagreba i u potpunosti je financirana bespovratnim sredstvima putem europskog projekta „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula KK.08.1.2.03.0013“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.

– 2020.” iz Europskog fonda za regionalni razvoj.