Novi stropni anesteziološki stativi operacijskim salama jednodnevne kirurgije Opće bolnice Pula

Visokokvalitetna medicinska oprema isporučena je unutar 2 operacijske sale u sklopu Objekta 2 koji čini sastavni dio nove opće bolnice Pula. Riječ je o 2 kompleta stropnih anestezioloških stativa s dva para zglobnih ruku koje krase moderan dizajn, velika nosivost, fleksibilnost i ergonomsko upravljanje. S obzirom na smještenost instalacija unutar samih stativa, predstavljaju najviši standard sigurnosti posebice pri izvoru medicinskih plinova, električne energije ili za postavljanje elektrokirurških uređaja prilikom operacijskih zahvata što će u konačnici olakšati posao liječnicima s nizom novih mogućnosti i prednosti.

Stropni anesteziološki stativi s dva para zglobnih ruku vrijedni 185.500,00 kn s PDV-om, isporučeni su od strane Norman Grupe d.o.o. iz Zagreba, i u potpunosti su financirani bespovratnim sredstvima putem europskog projekta „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula KK.08.1.2.03.0013“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” iz Europskog fonda za regionalni razvoj.