Održane radionice za medicinsko i ne medicinsko osoblje Opće bolnice Pula

Opća bolnica Pula u sklopu projektnih aktivnosti EU projekta „Ulaganje u dnevnu bolnice i jednodnevnu kirurgiju“ prošloga petka, organizirala je 2 radionice namijenjene zdravstvenim i ne zdravstvenim djelatnicima na temu „ne diskriminacija“ te „učinkovit utrošak energije“.

Ravnateljica Opće bolnice Pula doc.dr.sc. Irena Hrstić, dr.med., nakon što je svim prisutnima zaželjela dobrodošlicu, prepustila je riječ gđi. Helgi Može’ ispred Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, koja je u svom uvodnom djelu prisutnima ukratko prezentirala glavne aktivnosti i ciljeve Zaklade. U nastavku radionice kroz praktične premijere obuhvaćena je problematika diskriminacije, njezina prisutnost u određenim sferama društva te načinima suzbijanja iste. Kroz interakciju sa prisutnim zdravstvenim i ne zdravstvenim djelatnicima, isti su potvrdili važnost zauzimanja pozitivnoga i ne diskriminatornog stava prema pacijentima, što predstavlja i temelj njihove profesije, humane profesije koja se temelji na medicinskoj etici te Hipokratovoj zakletvi.

Gđa. Doris Pajković, stručna suradnica Istarske Regionalna Energetske Agencije (IRENA), u sklopu 2. radionice, svim je prisutnima prezentirala važnost pojmova energetske učinkovitosti, alternativnih izvora energije uz modernizaciju različitih sustava praćenja i kontrole. Kroz radionicu prezentirani su određeni modeli te načini učinkovitog utroška energije u segmentu velikih sustava kao što je bolnica koji kao takvi započinju promjenom svijesti u ponašanju pojedinaca.

Nastavak radionica, nastavio se uz interakciju te razmjenom iskustava svih prisutnih.

Opća bolnica Pula uz svoj EU projektni tim još jednom se zahvaljuje Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva te Istarskoj Regionalnoj Energetskoj Agenciji (IRENA) na podršci i na suradnji.