Izrada promotivnog materijala u sklopu EU projekta „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula KK.08.1.2.03.0013“

U svrhu bolje informiranosti šire javnosti, Opća bolnica Pula uz promotivni video snimak, foto galeriju opreme i novih prostora dnevne bolnice i jednodnevne kirurge,  tiskala je dvojezične (na hrvatskom i talijanskom jeziku)  info letke.

Promotivni materijali osim što će omogućiti dostupnost informacija o glavnim značajkama europskog projekta „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula“ (broj: KK.08.1.2.03.0013), omogućiti će i bolju informiranost zdravstvenih usluga sadašnjih i budućih pacijenata na području Istarske županije.

Izrada promotivnog materijala u potpunosti je financirana bespovratnim sredstvima putem europskog projekta „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula KK.08.1.2.03.0013“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.” iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

LINKOVI:

Promotivni info letak projekta dostupan je putem ovog LINKA

Promotivne slike projekta nalaze se unutar „Galerije“ web stranice – dostupne su i putem ovog LINKA

Promotivni video snimak projekta dostupan je na naslovnoj stranici putem ovog LINKA